ngo

A collection of 1 post

Aug 29, 2011

Projekt Otvorena mreža

Projekt Otvorena mreža Osijeka podržava udruga Osijek Wireless, no projekt ne pripada isključivo udruzi niti ga udruga želi zadržati samo za sebe. Ovo je projekt svih građana i tko god želi može se