bonbon

A collection of 2 posts

Dec 9, 2013

Bonbon i OpenWrt

Bonbon omogućava vrlo pristupačan pristup Internetu. No ukoliko želite vezu podijeliti s više ljudi onda je vam treba i prijenosni wifi access point, naravno pogonjen OpenWrt-om. U par koraka se može podesiti OpenWrt