January 12, 2015

Provjera stanja i nadoplata za Bonbon, Tele2 i Tomato

Kratak podsjetnik za provjeru stanja kod raznih operatera.

Tele2: website

*130# - stanje novaca na računu i uključene tarife
*150# - stanje novaca na računu
*150*5# - stanje bonusa
*150*8# - stanje internet paketa
*131*BROJ# - nadoplata računa

SMS naredbe:

"TARIFA" na 13880 - provjera tarife

Vrijednost bona:

10 dana za nadoplatu bonom u iznosu od 25 kn
75 dana za nadoplatu bonom u iznosu od 50 kn
150 dana za nadoplatu bonom u iznosu od 100 kn
250 dana za nadoplatu bonom u iznosu od 200 kn

Tomato: website

*101# - stanje novaca na računu
*100# - broj besplatnih sms poruka
*108*02# - stanje dodatnih kuna na računu
*103*14-znamenkasti kôd# - nadoplata računa
SMS "?" na 13550 za provjeru stanja MB

Bonbon: website

*100#  - stanje novaca na računu
*123*14-znamenkasti kod# - nadoplata računa

Odabir tarife SMS-iom website

  • M, V ili N na 13550 (200MB = 15kn, 1GB = 35kn, 2GB = 55kn)
  • ? na 13550 - provjera stanja MB na računu

Vrijednost bona