mesh

A collection of 1 post

Feb 7, 2012

Meteo wifi mesh točke

Krenula je zanimljiva rasprava na CWN (Croatian Wireless Networks) google grupi o Meteo stanicama. Prenosim svoj dio rasprave i pošto vjerujem da će ova tema biti biti zanimljiva i široj geek publici ;) Ako