January 9, 2006

YaKuake - cool terminal emulator

OpenSuSE"
        YaKuake je stvarno cool terminal emulator za KDE. Pokrene se u pozadini a pristiskom na F12 pojavi na ekranu i stvarno je pravi eyecandy...<br />Mogu se skinuti kompajlirane verzije za razne distre, trenutna verzija je 2.7.3. Downloa za <a href="http://www.unixboard.de/suse/10/yakuake-2.6-1.i386.rpm">SUSE 10</a>, <a href="http://www.unixboard.de/suse/yakuake-2.6-1.i386.rpm">SUSE 9.3</a>, <a href="http://www.kde-apps.org/content/files/29861-yakuake-2.6-1.fc4.i386.rpm">Fedora 4</a>, <a href="http://www.kde-apps.org/content/files/29794-yakuake-2.7.2-0.1mdk.src.rpm">Mandrake SRPM</a> i <a href="http://www.kde-apps.org/content/files/29867-yakuake-ebuild.tar.gz">Gentoo</a>.<br />