May 29, 2005

Rute User's Tutorial and Exposition

rute

Rute User's Tutorial and Exposition je naslov knjige koji namjerno iskrivljuje riječ root da bi se prikazalo kako ova knjiga ima drugačiji stav prema administraciji linux sustava. Knjiga je puno bolja od dosta papirnatih pa svakako preporučam čitanje. Možete skinuti PDF verziju pa na miru čitati ili online verziju, kako vam je od volje :)