September 26, 2005

Novi disk u postojeće RAID1 polje

OpenSuSE"

Ovo je mali podsjetnik za mene, a možda i drugima posluži.

Ako imate podešeno raid1 polje a želite dodati novi disk i naravno želite sve podatke sačuvati onda probajte nešto ovako;

for i in 0 1 2 3;do /sbin/mdadm --grow /dev/md$i --raid-disks=2;done
/sbin/mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdb1
/sbin/mdadm --manage /dev/md1 --add /dev/sdb2
/sbin/mdadm --manage /dev/md2 --add /dev/sdb3
/sbin/mdadm --manage /dev/md3 --add /dev/sdb4