July 12, 2005

Madwifi bez BSD ogranka

Od danas više nema BSD ogranka madwifi modula za atheros bežični čipset pod linuxom. BSD ogranak (branch) je spojen s MAIN ogrankom, pa se time zapravo ukida MAIN ogranak. Ako želite odmah skinuti zadnju CVS verziju modula to možete klikom na ovaj link.