August 10, 2007

Kreta...

Slijedeća dva tjedna ako me trebate tu sam:
http://tinyurl.com/yo2c6p ;)

Odosmo draga i ja istraživati arheološke zanimljivosti krete i stare ali nama bliske kulture stare europe... kupanjac, ronjenje i surfanja neće isto pofaliti...

Uživajte mi ma gdje god bili...

Powered by ScribeFire.