November 5, 2006

Fedora Core 6 rpm repozitoriji


       
rpmAko koristite Fedora Core 6 (ili koju drugu verziju) sigurno želite upotpuniti bazu i s dodatnim repozitorijima s različitim opensource softverom ili, pak, nekima koji to nisu kao, na primjer, driveri za nvidia kartice.
Tri glavna repozitorija su livna, atrmps i freshrpms; da biste ih dodali na popis rpm repozitorija trebate za svaki napraviti po jednu config datoteku u /etc/yum.repos.d/ direktoriji, kao root naravno.

Dakle datoteke trebaju biti:

/etc/yum.repos.d/livna.repo


/etc/yum.repos.d/freshrpms.repo

i

/etc/yum.repos.d/atrpms.repo

atrpms i livna.repo  datoteke skinite i stavite ih u /etc/yum.repos.d/ direktorij.

Livna i freshrpms repozitorij se može dodati i na lakši način, a to je da utipkate sljedeće naredbe;

rpm --import http://rpm.livna.org/RPM-LIVNA-GPG-KEY


rpm -ivh http://rpm.livna.org/livna-release-6.rpm


rpm --import http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms


rpm -ivh http://ftp.freshrpms.net/pub/freshrpms/fedora/linux/6/freshrpms-release/\ freshrpms-release-1.1-1.fc.noarch.rpm

nakon toga instalirajte yumex s naredbom

yum install yumex

te pokrenite yumex

valent.turkovic@gmail.com