May 4, 2007

igranje s Fedora 7 test 4 "reposima"

Ako se želite malo poigrati s Fedora 7-icom onda će vas zanimati i dodatni repozitoriji.

Za bi dodali livna repo trebate napraviti datoteku /etc/yum.repos.d/livna.repo i u njoj treba pisati:

[livna]
name=Livna - Development
baseurl=http://rpm.livna.org/fedora/development/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=0

Pogledajte koji sve paketi postoje u livna repozitoriju:
http://rpm.livna.org/fedora/development/i386/

Da bi atrpms repo proradio na Fedora 7 test 4 napravite slijedeću datoteku:
/etc/yum.repos.d/atrpms.repo

te u njemu treba biti:

[atrpms] name=Fedora Core $releasever - $basearch - ATrpms baseurl=http://dl.atrpms.net/f7-i386/atrpms/stable gpgkey=http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms enabled=0 gpgcheck=1

Ako želite nešto instalirati iz tog repozitorija to ide lagano s ovom naredbom:

yum --enablerepo=atrpms install lame