June 1, 2007

e-waste

       
we need multimedia

Napokon jedan spam koji me oduševio!
Prošli tjedan sam dobio na poslu email o high-tech iliti e-waste reciklažnom pogonu u Osijeku!
U tvrtci Kairos može se odnijet elektronsko smeće svih vrsta, a ako imate veću količinu čak sami dolaze po nju. Za neku vrstu optada možete dobiti i po koju kunu. Ovo je super jer se inaće taj jako opasan otpad samo bacao i nije bio pravilo zbrinjavan u većini slučajeva.

Sve dodatne informacije možete zatražiti u Kairos d.o.o. na telefonima: 031 297632 i 031 297541 ili putem e-mail-a: kairos@os.t-com.hr.

Ako vas zanima puna verzija njihovog "press releasea" pročitajte produženu verziju posta.

links:

OBAVIJEST

Obavještavamo sve poslovne subjekte i građane da je poduzeće Kairos d.o.o. iz Osijeka Ulica jablanova b.b. otpočeo sa skupljanjem i zbrinjavanjem:

ODBAČENE I NEUPORABLJIVE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Navedeni otpad preuzimat će se na lokaciji u Osijeku u Ulici jablanova b.b. svakim radnim danom ( osim nedjelje) u vremenu od 07,00 do 15,00 sati, subotom od 7,00 do 12,00 sati.

Ukoliko se radi o većoj količini električnog ili elektroničkog otpada Kairos d.o.o. će preuzeti otpad na mjestu gdje se isti nalazi i
vlastitim prijevoznim sredstvima ga prevesti na svoje skladište.

Zbrinjavanje i odvoľenje navedenog otpada obavlja se bez naknade, a za predani otpad dobavljaču se ovjerava prateći list.

Za zbrinjavanje monitora od PC računala i televizijskih prijemnika Kairos d.o.o. Osijek dobavljaču naplaćuje naknadu u iznosu od 3,00 kn po kilogramu ( cijena je bez PDV-a ).

Sve dodatne informacije moľete zatraľiti u Kairos d.o.o. na navedenoj adresi ili na telefone: 031 297632 i 031 297541 ili putem e-mail-a: kairos@os.t-com.hr.