December 11, 2006

BSD definicije

       
BSD

Naišao sam na ove definicije za BSD distribucije: FreeBSD, OpenBSD, NetBSD... cijela paleta BSD-ova koja me često zbunjuje. Ove se definicije čine kao zanimljive i vrlo koncizne. Sada kada malo bolje razumijem obilježja pojedine BSD distribucije moguće je i da koju isprobam.

  • FreeBSD The most powerful x86 open source Unix
  • OpenBSD The most secure open source Unix available
  • NetBSD The most portable open source Unix available
  • Linux The most popular open source Unix

Technorati Tags: