May 18, 2005

Bez autostarta audio CD-a

SuSE 9.3 je toliko podređen početnicima, više je user-friendly, da neke stvari čak smetaju. Umetanje audio cd-a uvijek pokreće KsCD audio player. Da bi to isključili potrebno je izmjeniti /opt/kde3/share/config/kdeglobals datoteku i samo konentirati liniju
CDdefaultApp_CDaudio=kscd
da izgleda ovako:

CDdefaultApp_CDaudio=kscd

i to je to.