January 6, 2006

Aircrack rpm za SUSE

OpenSuSE"
        Na <a href="http://www.davjam.org/%7Edavjam/linux/aircrack/">ovoj stranici </a>nalaze se aircrack rpmovi za SUSE GNU/Linux od verzije 9.0 do 10.1. Pa tko voli neka izvoli. Home page aircracka više nije dostupan pa ako želite source da ga sami iskompajlirate odite na <a href="http://freshmeat.net">freshmeat</a> stranicu <a href="http://freshmeat.net/projects/aircrack/">aircrack</a> projekta.<br />