March 8, 2015

7 razloga zašto bi svaka škola trebala imati 3D printer

7 razloga zašto bi svaka škola trebala imati 3D printer

Učenje je sustav sastavljen od međusobno povezanih elemenata koji, da bi ispunili svoju funkciju cilja pojedinačno i skupa, moraju biti pažljivo sastavljeni, ugrađeni jedan u drugi. Svaki početak učenja kreće od osnovnog bloka znanja na koji se potom nadograđuje novi blok. Taj je proces moguće usporediti sa slaganjem Lego kockica – igrom u kojoj se od jednostavnih malih plastičnih dijelova mogu stvoriti nezamislivi modeli i objekti.

Koja je tajna Lego kockica? Zašto su djeca u stanju sate i sate provesti u njihovu slaganju? Bilo da se radi o izradbi modela po gotovom nacrtu ili izradbi nekog objekta po vlastitom nahođenju, osnova igre je istraživanje, mašta, isprobavanje, zamišljanje. Možete izgraditi sve što zamislite ako imate dovoljno dijelova.
Takav način igranja predstavlja u pravom smislu riječi učenje kroz igru. Da bi izgradili dobar i postojan model nisu nam dovoljne samo dobre kockice, moramo imati razvijene sposobnosti analiziranja, povezivanja, uspoređivanja i zaključivanja.

Većina nas učila je na način da bismo ponavljali određeno gradivo dok ga se nismo mogli uspješno prisjetiti i samostalno reproducirati. Suvremeni pristup učenju temelji se na interaktivnom i iskustvenom učenju, integraciji postojećih vještina i znanja i nadogradnji istih novima kroz konkretne primjere, vježbe i praktični rad. Neki to nazivaju praktičnim učenjem, iskustvenim učenjem, aktivnim učenjem, induktivnim učenjem ili nekom drugom vrstom učenja. No, kako god nazvali taj proces, ostaje zaključak da je učenje misaona mreža kojoj nije cilj isključiva pohrana znanja, već njegovo stvaranje i nadogradnja.

Svakim smo danom svjedoci utjecaja tehnologije na društvo i svijet koji nas okružuje, a jedno od područja u kojima su informacijska i komunikacijska tehnologija pronašle svoje mjesto jest upravo obrazovanje. Osuvremenjujući osnovnoškolski i srednjoškolski kurikulum te su tehnologije doprinijele podizanju razine informatičkih i digitalnih kompetencija učenika.

Jedan od najvećih tehnoloških trendova današnjice svakako je prisutnost 3D tehnologije tiska. 3D tisak koristi se u svim granama ljudskog djelovanja, od arhitekture u kojoj se svaka ideja i kocept mogu pretvoriti u stvarni objekt, preko medicine u kojoj se ta tehnologija koristi za kreiranje i izradbu različitih 3D koštanih usadaka, do 3D MID (engl. molded interconnected devices) tehnologije koja se koristi za izradbu elektroničkih komponenti u različitim elektroničkim uređajima. Budući da 3D tisak omogućuje tiskanje modela u slojevima, moguće je stvoriti i pokretne dijelove.

No koja je uloga 3D tehnologije tiska u obrazovanju? Svi bismo se mogli složiti da je cilj obrazovanja stvoriti graditelje i inženjere budućnosti. A da bismo to postigli, djeci moramo pružiti pristup svakom alatu koji će im u tome pomoći. Uz računala, tablete i pametne ploče, i 3D printeri polako ulaze u prostor učionice.

3D tisak potiče kreativnost i inovativnost omogućujući svakom učeniku da svoju ideju ili koncept ispita i istraži u fizičkom, stvarnom prostoru. Također, 3D tisak njeguje i potiče različite pristupe učenju – vizualni jer podrazumijeva skiciranje, dizajniranje i modeliranje određenih 3D objekata; kinestetički jer podrazumijeva konkretan manuelni rad; logički (matematički) jer podrazumijeva istraživanje i rješavanje određenih problema; socijalni jer podrazumijeva razmjenu ideja, pristupa i rješenja; konstruktivistički jer potiče planiranje i oblikovanje novih ideja i pojmova kroz kritičko mišljenje.

Kako bismo vam približili ideju 3D tehnologije tiska i njezine učinkovite primjene u obrazovanju, odlučili smo našu ideju i projekt predstaviti kroz 7 glavnih točaka.

1. Korištenje 3D printer potiće kreativnost učenika

Kada učenici rade sa 3D modelima to mi se ne čini stvarnim te iz se zbog toga isto ne čini korisno dok korištenjem 3D printera mogu otisnuti predmente koje su preuzeli sa Interneta ili samo tvorili i tako imati pravi predmet u ruci. Napredne škole koje su počele koristiti 3D printere u nastavi primjetile su kako učenici koji otisnu predmete pomoću 3D printera postanu puno napredniji u korištenju alata za kreiranje 3D modela pošto vide korist u tome znanju kada mogu dobiti prave i opipljive predmete. Također djeca se uče kako mogu mnoge predmete mogu sami napraviti i biti kreativni a ne biti samo konzumenti gotovih predmeta.

2. Korištenje 3D printera unapređuje znanje

Učenici koji imaju pristup 3D printeru puno brže savladavaju rad u alatima za 3D modeliranje pošto im 3D modeli više nisu samo zamišljeni predmeti na ekranu već nakon 3D otiska ti objekti sa ekrana računala postaju stvarni i opipljivi predmeti.

3. Korištenje 3D printera je korisno za cijelu školu

Primjena 3D printera u školi može biti vrlo raznolika, npr. mogu se za nastavu iz kemije napraviti 3D modeli molekula raznih spojev i modeli kompleksnih proteina.

Za nastavu matematike mogu se otisnuti razni geometrijski oblici. Također se mogu otisnuti modeli planeta u pravim omjerima veličine. Postoje i mnogi instrumenti koji se mogu otisnuti u pošto modeli već postoje, pa tako može nastati i cijeli skolski glazbeni sastav koji koristi samo 3D otisnute instrumente.

4. Cijena više nije prepreka

Tehnologija 3D tiska postoji još od 1980. godina, no tek je od 2010. godine postala pristupačna širem krugu ljudi zbog drastičnog pada cijena. Danas se početni kućni modeli 3D printer mogu dobiti već za par tisuća kuna, dok kvalitetniji modeli često ne prelaze cijenu od cca 2000€. Prilikom odabira 3D printera obratite pozornost da li printer koristi otvoreni ili zatvoreni sustav za materijale. Ukoliko koristi otvoreni sustav onda možete materijale za 3D printer nabaviti na raznim mjestima i po vrlo povoljnim cijenama. Ukoliko je printer koristi zatvoren sustav onda će vas materijal u pravilo koštati puno više i možete ga nabaviti samo od jednog dobavljača.

5. Učenje novih tehnologija

Učenici koji imaju kontakt s tehnologijom 3D tiska uče i rade na tehnologiji koja se danas koristi u najmodernijim industrijama poput automobilske, avionske, modne, svemirske, vojne i medicinske industrije.

6. Sadašnja i buduća lakša zaposlivost

Korištenje tehnologije 3D tiska u školi je skoro direktna preslika onoga što profesionalci iz raznih industrija već rade, pa je znanje koje dobiju vrlo korisno za poslove za kojima već sada postoji velika potražnja a biti će i sve veća u budućnosti.

7. Suradnja sa mladima cijeloga svijeta

Svakako je poželjno uključiti djecu i mlade u suradnju s drugim mladima diljem zemlje ali i svijeta kroz open source 3D printing zajednice. Kroz međusobnu suradnju sa vršnjacima mogu ostvariti mnoge neslućene rezultate kao i nova prijateljstva.